Zarząd

Zarząd OPTY

Zgodnie z wymogami prawa dnia 17.12.2003 roku dokonano wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184028.

1. Nazwa:

„Grupa Opty” – Stowarzyszenie im. Lecha Wierusza

2. Adres:

ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin

3. Adres do korespondencji:

Andrzej Medyński
„Grupa Opty”- Stowarzyszenie im. L. Wierusza
ul. Król. Marysieńki 19 m 74
02 – 954 Warszawa

4. Władze „Grupy Opty”:

Zarząd „Grupy Opty”:

prezes: Andrzej Medyński
sekretarz: Roma Łoza
skarbnik: Elżbieta Medyńska
członek: Danuta Sobocińska
członek: Małgorzata Korzeniowska
członek:Zbigniew Łyczakowski

Komisja Rewizyjna:
przewodnicząca: Renata Szymonek
członek: Agnieszka Kubiak
członek: Ewa Jarosz

5. Nr Konta Bankowego:

Elżbieta i Andrzej Medyńscy – Opty PKO BP INTELIGO
Nr.: 50 1020 5558 1111 1421 6490 0373